RIPOL plant

Firma

POZNAJ RIPOL
Misja
WIDZIMY PRZYSZŁOŚĆ W JASNYCH BARWACH

Misją firmy RIPOL jest zrozumienie potrzeb klienta i dostarczenie mu innowacyjnego produktu, o jak najwyższej jakości i po możliwie najniższej cenie, zaspakajając wszystkie jego potrzeby oraz przestrzegając zasad związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. RIPOL uznaje za konieczne tworzenie partnerskich relacji ze wszystkimi swoimi kontrahentami, niezależenie czy są nimi odbiorcy, dostawcy, pracownicy czy przedstawiciele władz – tylko w ten sposób można stworzyć podstawy trwałej i pomyślnej współpracy. Obecność na zagranicznych rynkach od zawsze jest wpisana w DNA firmy. Od początku jej istnienia głównym celem było stworzenie przedsiębiorstwa, które stanie się punktem odniesienia i synonimem jakości w branży termoutwardzalnych powłok proszkowych w Europie, czego wyrazem były inwestycje zarówno w ludzi jak i w technologie.


Certyfikaty
MAMY WSZYSTKO CZARNO NA BIAŁYM

Od początku swojej działalności RIPOL stworzył cykl produkcyjny, który spełniał wszystkie wymogi przewidziane w normie ISO 9001, uzyskując certyfikat w zaledwie w 2 lata od rozpoczęcia działalności. RIPOL, mimo że zawsze przestrzegał skrupulatnie wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy, zdecydował się poczekać do 2019 z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie certyfikatów UNI EN ISO 14001 i UNI ISO 45001. RIPOL ponadto uzyskał wszystkie główne certyfikaty przewidziane dla produktów branży termoutwardzalnych powłok proszkowych. Farby poliestrowe gładkie w różnych stopniach połysku (połysk, pół-połysk i mat) posiadają homologację QUALICOAT klasy 1 i standard GSB; poliestrowe w drobnej strukturze QUALICOAT klasy 1, natomiast farby poliestrowe w połysku otrzymały ponadto prestiżową homologację QUALICOAT klasy 2 i GSB Master. RIPOL oferuje ponadto systemy epoksydowe posiadające homologację QUALISTEEL C4 i C5 oraz systemy poliestrowe i epoksydowo–poliestrowe posiadające homologację RINA (Włoskie Towarzystwo Klasyfikacyjne).

Kliknij na logo, aby pobrać certyfikaty.

ISO 9001 certification DNV

ISO 14001 certification DNV

ISO 45001 certification DNV

QUALICOAT certification

GSB - INTERNATIONAL certification

QUALISTEEL certification

RINA certification

Polityka ochrony środowiska i bezpieczeństwa


Ochrona środowiska i bezpieczeństwo
JEST NAM ZAWSZE ZIELONO
» «
  • RIPOL always pays attention to the environment
  • RIPOL always pays attention to the environment
  • RIPOL always pays attention to the environment

RIPOL od początku swojego istnienia jako główne kryterium przy wyborze surowców postawił ich wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak i końcowego odbiorcy, decydując się na produkcje termoutwardzalnych powłok proszkowych bezpiecznych dla środowiska. Z tej to właśnie przyczyny nie zostały dopuszczone do produkcji surowce, dla których wymagane jest odpowiednie oznaczenie, a wewnątrz przedsiębiorstwa rozpowszechniono i rozwiniętą zasadę „całkowitego bezpieczeństwa”. Zasada ochrony otoczenia przyświecała firmie RIPOL także przy projektowaniu linii produkcyjnych, które stanowią technologiczną awangardę rynkowej oferty w tym zakresie. Cykl produkcyjny nie wymaga użycia wody, a wszystkie urządzenia chłodzące pracują w zamkniętym układzie. W zakładzie produkcyjnym stworzono nowoczesne urządzenie ograniczające emisję pyłów, które obejmuje cały obszar produkcyjny, i poprzez odpowiednie filtry optymalizuje jakość powietrza wewnątrz obiektu, uniemożliwiając przeniknięcie pyłów na zewnątrz.OZNAKOWANIE ŚRODOWISKOWE OPAKOWAŃ

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy producenci na terytorium Włoch są zobowiązani do umieszczania specjalnej etykiety na swoich opakowaniach: co musi ona zawierać?