RIPOL plant

Firma

POZNAJ RIPOL
Misja
WIDZIMY PRZYSZŁOŚĆ W JASNYCH BARWACH

Misją firmy RIPOL jest zrozumienie potrzeb klienta i dostarczenie mu innowacyjnego produktu, o jak najwyższej jakości i po możliwie najniższej cenie, zaspakajając wszystkie jego potrzeby oraz przestrzegając zasad związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. RIPOL uznaje za konieczne tworzenie partnerskich relacji ze wszystkimi swoimi kontrahentami, niezależenie czy są nimi odbiorcy, dostawcy, pracownicy czy przedstawiciele władz – tylko w ten sposób można stworzyć podstawy trwałej i pomyślnej współpracy. Obecność na zagranicznych rynkach od zawsze jest wpisana w DNA firmy. Od początku jej istnienia głównym celem było stworzenie przedsiębiorstwa, które stanie się punktem odniesienia i synonimem jakości w branży termoutwardzalnych powłok proszkowych w Europie, czego wyrazem były inwestycje zarówno w ludzi jak i w technologie.


Certyfikaty
MAMY WSZYSTKO CZARNO NA BIAŁYM

Od początku swojej działalności RIPOL stworzył cykl produkcyjny, który spełniał wszystkie wymogi przewidziane w normie ISO 9001, uzyskując certyfikat w zaledwie w 2 lata od rozpoczęcia działalności. RIPOL, mimo że zawsze przestrzegał skrupulatnie wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy, zdecydował się poczekać do 2019 z wystąpieniem z wnioskiem o wydanie certyfikatów UNI EN ISO 14001 i UNI ISO 45001. RIPOL ponadto uzyskał wszystkie główne certyfikaty przewidziane dla produktów branży termoutwardzalnych powłok proszkowych. Farby poliestrowe gładkie w różnych stopniach połysku (połysk, pół-połysk i mat) posiadają homologację QUALICOAT klasy 1 i standard GSB; poliestrowe w drobnej strukturze QUALICOAT klasy 1, natomiast farby poliestrowe w połysku otrzymały ponadto prestiżową homologację QUALICOAT klasy 2 i GSB Master. RIPOL oferuje ponadto systemy epoksydowe posiadające homologację QUALISTEEL C4 i C5 oraz systemy poliestrowe i epoksydowo–poliestrowe posiadające homologację RINA (Włoskie Towarzystwo Klasyfikacyjne).

Kliknij na logo, aby pobrać certyfikaty.

RIPOL certiication pictograms

ISO 9001 certification DNV

RIPOL certiication pictograms

ISO 14001 certification DNV

RIPOL certiication pictograms

ISO 45001 certification DNV

RIPOL certiication pictograms

QUALICOAT certification

RIPOL certiication pictograms

QUALISTEEL certification

RIPOL certiication pictograms

GSB - INTERNATIONAL certification

RIPOL certiication pictograms

RINA certification

RIPOL certiication pictograms

Ul certification


Ochrona środowiska i bezpieczeństwo
JEST NAM ZAWSZE ZIELONO
» «
  • RIPOL always pays attention to the environment
  • RIPOL always pays attention to the environment
  • RIPOL always pays attention to the environment

RIPOL od początku swojego istnienia jako główne kryterium przy wyborze surowców postawił ich wpływ na środowisko naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak i końcowego odbiorcy, decydując się na produkcje termoutwardzalnych powłok proszkowych bezpiecznych dla środowiska. Z tej to właśnie przyczyny nie zostały dopuszczone do produkcji surowce, dla których wymagane jest odpowiednie oznaczenie, a wewnątrz przedsiębiorstwa rozpowszechniono i rozwiniętą zasadę „całkowitego bezpieczeństwa”. Zasada ochrony otoczenia przyświecała firmie RIPOL także przy projektowaniu linii produkcyjnych, które stanowią technologiczną awangardę rynkowej oferty w tym zakresie. Cykl produkcyjny nie wymaga użycia wody, a wszystkie urządzenia chłodzące pracują w zamkniętym układzie. W zakładzie produkcyjnym stworzono nowoczesne urządzenie ograniczające emisję pyłów, które obejmuje cały obszar produkcyjny, i poprzez odpowiednie filtry optymalizuje jakość powietrza wewnątrz obiektu, uniemożliwiając przeniknięcie pyłów na zewnątrz.OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW
NOWE ETYKIETOWANIE

Od 1 stycznia 2023 roku wszyscy producenci na terytorium Włoch są zobowiązani do umieszczania specjalnej etykiety na swoich opakowaniach: co musi ona zawierać?