RIPOL campi di impiego

Rynek

RIPOL BARWI ŚWIAT
Oddziały
NASZA SIEĆ

Powołaniem RIPOL jest od zawsze obecność na zagranicznych rynkach. Po początkowym okresie, w którym firma działała głownie poprzez dystrybutorów, w 2009 r. zdecydowała, po sukcesach odniesionych na wszystkich rynkach, wesprzeć doskonałą sieć dealerską bezpośrednimi oddziałami. W ten sposób firma zaczęła kontaktować się bezpośrednio z finalnym odbiorcom produktu, poznając lepiej jego potrzeby. W związku z tym w 2009 r. powstał niemiecki oddział spółki w Stuttgarcie, po którym w tym samym roku nastąpiło otwarcie szwajcarskiego oddziału spółki z siedzibą w Lugano, oddziału hiszpańskiego w Barcelonie w 2010 r., francuskiego w Paryżu w 2011 r. i w końcu w 2012 polskiej spółki z siedzibą w Warszawie. Od 2012 r. RIPOL umocnił pozycje sieci oddziałów i obecnie rozważa dalszą ekspansję handlową i produkcyjną na zagranicznych rynkach.


Przedstawiciele
SKONSOLIDOWANA SIEĆ

RIPOL stopniowo rok po roku stworzył rozległą sieć przedstawicieli obecnych praktycznie we wszystkich europejskich krajach i w wielu krajach poza Europą. Od Rosji po Anglię, od Izraela po Finlandię, poprzez Słowenię, Austrię, Węgry, Litwę i Łotwę, i wiele innych krajów. Firmie RIPOL udało się rozwinąć partnerskie relacje ze swoimi przedstawicielami, którzy docenili naczelną dewizę firmy opierającą się na przekonaniu, że współpraca w dłuższej perspektywie musi przynieść korzyści obu stronom.


Dane finansowe
FIRMA W LICZBACH

Grupa RIPOL osiągnęła w 2022 r. skonsolidowane przychody w wysokości 25 milionów euro, przy wskaźniku EBITDA na poziomie około 8%. Osiągnięty rezultat pozwala przedsiębiorstwu kontynuować strategię opartą na dalszych inwestycjach, których celem jest wzrost udziału w sprzedaży na rynkach zagranicznych i unowocześnienie obszaru produkcji, aby zapewnić klientom najwyższą jakość produktu, możliwie najniższą cenę, doskonałą obsługę i innowacyjne rozwiązania.


Obsługa klientów
KLIENT MA ZAWSZE RACJĘ
RIPOL mette a disposizione dei clienti un team per supportarli nella fase di pre-vendita e post-vendita

RIPOL oddaje do dyspozycji klientów zespół wysoko kwalifikowanych i zmotywowanych specjalistów, którzy służą wsparciem klientom już na etapie przedsprzedaży, pomagając im zidentyfikować ich potrzeby. Oni też wspierają klientów przy wyborze właściwego produktu jak i po dokonaniu zakupu, gdy „ dostrajają” produkt do konkretnego przypadku i z zapewniają wsparcie techniczne w trakcie w całym procesie produkcji. Dla firmy RIPOL najważniejsze jest całkowite i bezwarunkowe zadowolenie klienta.