RIPOL manufacturing plant with state-of-the-art technology

Technologia

PRZYSZŁOŚĆ W KOLOROWYCH BARWACH
Wydajność, Elastyczność, Usługi, Zrównoważony Rozwój
ROZWÓJ Aby poprawić jakość powlekania

To zwycięska kombinacja, u podstaw której leży sukces firmy RIPOL, który uczynił z niej punkt odniesienia dla całej branży w Europie i na świecie. Zaraźliwą a jednocześnie niepohamowaną energię zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa stanowiło badanie i rozwój, jak i ciągła uwaga skierowana na potrzeby klienta.

Badanie i rozwój
CIĄGŁA INNOWACJA

Sukces nie byłby możliwy, gdyby RIPOL nie posiadał grupy wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy we współpracy z dostawcami surowców, urządzeń aplikacyjnych oraz ważnymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, poszukuje każdego dnia nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które spełnią wymagania klientów. Laboratorium badawcze jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia takie jak komora solna, QV, IR, DSC, ksenotest oraz wszelkie inne urządzenia niezbędne do przeprowadzenia testów mechanicznych każdego rodzaju. Każdy projekt badawczy jest kierowany przy pomocy specjalnego oprogramowania, które zapamiętuje wszystkie cechy produktu i monitoruje stopień zaawansowania prac aż do osiągnięcia wyznaczonego celu. Projekt jest powierzany grupie techników, którzy we współpracy z działem wsparcia technicznego firmy RIPOL oraz klientem postępują zgodnie z poniższym schematem:

  • analiza potrzeb klienta i poszukiwanie odpowiedniego rozwiązania
  • sporządzenie receptury i wyprodukowanie próbki
  • test wszystkich właściwości produktu i ewentualne jego udoskonalenie
  • zatwierdzenie próbki przez klienta

Continuous Research and Innovation for RIPOL
Logistyka
ZWYCIĘSKA STRATEGIA
Continuous shipping in RIPOL for just-in-time delivery

W celu realizacji zamówień klientów zawsze na czas, RIPOL stworzył w zakładzie produkcyjnym w Mediolanie magazyn, w którym przechowywanych jest około 1.000 ton produktów we wszystkich możliwych kolorach RAL i wykończeniach powierzchni. Wyselekcjonowani, doświadczeni spedytorzy zapewniają terminowe dostawy na terenie całych Włoch, uzupełniając jednocześnie zapasy innych, europejskich magazynów firmy, które z kolei dokonują dostaw w danym kraju. W ten sposób RIPOL jest w stanie zapewnić szybką dostawy w obrębie całej Europy.


Technologia
Z NATURY SMART

Aby osiągnąć ambitny cel najwyższej jakości, nie tracąc jednocześnie elastyczności niezbędnej do zapewnienia pełnego zadowolenia klienta, firma dokonała znaczących inwestycji w najnowocześniejsze urządzenia i w pełni zintegrowany system informatyczny (ERP, system zapewnienia jakości, zaawansowania produkcji, zarządzania specyfikacjami technicznymi i protokołami bezpieczeństwa). Surowce są zamawiane w oparciu o zbiór zasad MRP w celu uzyskania maksymalnej rentowności, jednocześnie ograniczając zapasy do minimum. Przy wejściu do magazynu surowce są najpierw oznaczane kodem kreskowym, a następnie poddane restrykcyjnym kontrolom jakościowym: tylko te z nich, które spełniają wymogi RIPOL są przyjmowane , a co za tym idzie gotowe do pobrania przy użyciu systemu informatycznego. Pracownicy, którzy dokonują czynności pobrania, mogą skorzystać tylko z tych surowców, które zostały przeznaczone do produkcji i zatwierdzone w poprzednim etapie. Każde stanowisko pomiarowe jest wyposażone w komputer, czytnik kodów kreskowych, drukarkę etykiet oraz wagę. Wszystkie urządzenia są połączone ze sobą oraz z systemem za pomocą interfejsu. Zaplanowane zamówienia wyświetlają się bezpośrednio na każdym osobistym komputerze przypisanym do urządzenia i dokonywane są w uprzednio ustalonym porządku. Dzięki kontroli informatycznej firmie RIPOL udało się zupełnie wyeliminować błędy na etapie pomiaru wagi surowca. Każdy pojemnik oznaczony odpowiednim kodem kreskowym jest poddany mieszaniu w nowoczesnych mieszarkach turbinowych. Otrzymane półprodukty trafiają do ekstruderów najnowszej generacji w porządku ustalonym przez system, zapewniając w ten sposób możliwość śledzenia poszczególnych partii produkcji. Proces mielenia odbywa się w zaawansowanych technologicznie młynach z zachowaniem kontroli nad granulacją i w porządku z góry ustalonym przez system, po czym gotowe produkty umieszczane są w papierowych opakowaniach: małej, średniej lub dużej wielkości. Opakowania są oznaczane etykietami z kodem kreskowym i przekazywane automatycznie do magazynu, z którego niemożliwe jest pobranie produktu przed weryfikacją ze strony Działu Kontroli Jakości. Dopiero po skrupulatnej kontroli przewidzianej dla każdego wyrobu, gotowe produkty są przekazywane do wysyłki. Terminale bezprzewodowe używane są także na etapie wysyłek: w ten sposób wydanie dokumentów przewozowych, protokołów odbioru, specyfikacji technicznych i protokołów bezpieczeństwa jest w pełni zautomatyzowane, a błędy ludzkie wyeliminowane.