RIPOL Warehouse
Zabezpieczenia antykorozyjne
Obszary zastosowania

Korozja podłoża pociąga za sobą wysokie koszty utrzymania, które mogą zostać ograniczone przy odpowiednim przygotowaniu powierzchni i zastosowaniu proszkowych systemów ochronnych, pozwalając w ten sposób uzyskać wysoki poziom ochrony. RIPOL opracował i wdrożył zabezpieczenia antykorozyjne każdego rodzaju powierzchni:systemy jednowarstwowe na bazie super trwałego poliestru oraz systemy dwuwarstwowe składające się z farby podkładowej i farby proszkowej opartej na poliestrze, w celu zapewnienia jeszcze wyższego poziomu ochrony. Są to produkty antykorozyjne, które pozwalają na uzyskanie poziomów zabezpieczenia antykorozyjnego definiowanych od C1 do C5 dla powierzchni żelaznych i od AL1 do AL4 dla powierzchni aluminiowych.


Charakter chemiczny

Systemy epoksydowe

Systemy proszkowe RIPOL Seria 2 oparte na żywicy epoksydowej i żywicy epoksydowej modyfikowanej są szczególnie polecane tam, gdzie wymagana jest znakomita odporność na związki chemiczne...

Produkty
NAJWYŻSZA EUROPEJSKA JAKOŚĆ, WŁOSKA SPECJALNOŚĆ

RIPOL nabywa surowce najwyższej jakości tylko od europejskich dostawców. Stosuje ponadto bardzo restrykcyjne kryteria przy dopuszczaniu nowych dostawców. Takie podejście przyniosło w przeciągu lat gwarancję najwyższej jakości i pozwoliło firmie zapewnić stałą, bardzo wysoką jakość i powtarzalność produktów pochodzących z różnych partii, wyprodukowanych nawet na przestrzeni bardzo długich odcinków czasu. Wszyscy europejscy klienci docenili tę niewątpliwie cenną zaletę firmy.